ઝાટકણી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાટકણી કાઢવી

  • 1

    સખત ઠપકો આપવો.