ઝાટકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાટકો મારવો

  • 1

    ઘા કરવો.

  • 2

    વેદના થવી.