ઝાડેઝપટે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડેઝપટે જવું

  • 1

    ઝાડે ફરી કરીને દાતણ પાણી વગેરે કરવું.