ઝાડુવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડુવાળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝાડુ લઈ (રસ્તો) વાળનાર કામદાર; ભંગી.