ઝાડો કબજહોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડો કબજહોવો

  • 1

    કબજિયાત હોવી.