ઝાડો તપાસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડો તપાસવો

  • 1

    (દરદીની) વિષ્ટાની દાકતરી તપાસ કરવી.