ઝાડો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડો થવો

  • 1

    દસ્ત ઊતરવો.

  • 2

    વારંવાર દસ્ત થવો. (બહુધા બ૰વ૰માં ઝાડા થવા, થઈ જવા.).