ઝાડો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડો લાગવો

  • 1

    દસ્તની હાજત થવી.

  • 2

    વારંવાર દસ્ત થવો.