ઝાડ ઊગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડ ઊગવાં

  • 1

    દુઃખની પરાકાષ્ઠા થવી.