ઝાડુ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડુ કાઢવું

  • 1

    કચરોપૂંજો કાઢવો; વાળીઝૂડીને સાફ કરવું.