ઝાડુ ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડુ ખાવું

  • 1

    નિષ્ફળ થવું; પાછું પડવું; બનવું.

  • 2

    અપમાન થવું; ઠપકો મળવો.