ઝાડ થવાં (દુઃખનાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડ થવાં (દુઃખનાં)

  • 1

    દુઃખની પરાકાષ્ઠા થવી.