ઝાડ થવું (ઘોડાનું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડ થવું (ઘોડાનું)

  • 1

    બે પગે ઝાડ જેમ (ઊભું) થવું.