ઝાડુ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડુ પડવું

  • 1

    ઠપકો મળવો; અપમાન થવું.