ઝાડ ફોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડ ફોડવું

  • 1

    દારૂખાનાનું ઝાડ સળગાવવું.