ઝાડુ મળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડુ મળવું

  • 1

    ઝાડુ ખાવું; બનવું.

  • 2

    ઝાડુ પડવું; અપમાન થવું.