ઝાડુ મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડુ મારવું

  • 1

    વાળવું; સાફ કરવું.

  • 2

    અપમાન, અનાદર કરવો.