ઝાપોટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાપોટ

  • 1

    ઝાપટ; અડફટ.

  • 2

    ભૂતપિશાચની ઝપટ.