ઝાંપે નોતરાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંપે નોતરાં

  • 1

    જાહેર-સાર્વત્રિક આમંત્રણ.