ઝાંપ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંપ વળવી

  • 1

    આંખે ઓછું દેખાવું, ઝાંખપ લાગવી=બટ્ટો લાગવો.