ઝાલાઝાલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાલાઝાલવાં

  • 1

    મહેણાં વેઠવાં.