ઝાલી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાલી પડવું

  • 1

    આગ્રહથી વળગવું (કોઈ વાતને) વળગી પડવું.