ઝીક ચળક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝીક ચળક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભરવામાં વપરાતા સોનારૂપાની તાર, ટીપકી વગેરે.