ઝીંટી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝીંટી લેવું

  • 1

    ઝીંટાંથી છીંડું કે બાકોરું પૂરવું-બંધ કરવું.