ઝોંકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝોંકો

પુંલિંગ

 • 1

  ઝોકો; હેલો; હડસેલો.

 • 2

  આંખની ઝોક.

 • 3

  ત્રાજવાં ખોટાં નમાવવાની યુકિત.

મૂળ

'ઝોકવું' ઉપરથી

ઝોકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝોકો

પુંલિંગ

 • 1

  હેલો; હડસેલો.

 • 2

  આંખની ઝોક.

 • 3

  ત્રાજવાં ખોટાં નમાવવાની યુકિત.

મૂળ

'ઝોકવું' ઉપરથી