ઝોકો ખવડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝોકો ખવડાવવો

  • 1

    હડસેલો મારવો.

  • 2

    હડસેલો મારી તાજવાં એકબાજુ ખોટાં નમાવવાં.