ઝોળી ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝોળી ભરવી

  • 1

    માગનારને આપીને તેની ઝોળી ભરવી; માગણી પૂરી કરવી.