ગુજરાતી

માં ની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ટૂં2ટેં3

1

પુંલિંગ

  • 1

    મૂર્ધસ્થાની પહેલો વ્યંજન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ટૂં2ટેં3

ટૂં2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    વાછૂટનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી; સર૰ हिं.

ગુજરાતી

માં ની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ટૂં2ટેં3

ટેં3

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    થાકીને લોથપોથ.

મૂળ

રવાનુકારી