ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટક1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ટંકાવાથી થતો અવાજ, યા ખટ દઈને થતો અવાજ (જેમ કે, ઘડિયાળનો, કૅમેરાની કળનો.).

 • 2

  લાક્ષણિક 'કેવો બન્યો !' એવો ભાવ બતાવતો ઉદ્ગાર. (ફોટા પાડવા જેવું મોં થાય તે પરથી.).

મૂળ

રવાનુકારી; સર૰ हिं., म.

ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટુક2

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો ટુકડો.

મૂળ

सं. स्तोक ?સર૰ हिं. म. टुक, का. टूकि=સારાંશ

ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટૂક3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ટોચ; શિખર.

 • 2

  તૂક; કવિતાની અમુક કડીઓનો સમૂહ.

  જુઓ ટૂક

ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટૂંક4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્વમાનની ટેક-લાગણી.

 • 2

  કવિતાની ટૂક.

  જુઓ ટુક

ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટૂંકું5

વિશેષણ

 • 1

  લાંબું કે વિસ્તૃત નહિ એવું.

ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટૅંક6

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ટૅન્ક; પોલાદી બખતરવાળું, યુદ્ધનું એક વાહન; રણગાડી.

ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટેક7

પુંલિંગ

 • 1

  પણ; નિશ્ચય.

 • 2

  શાખ; આબરૂ.

 • 3

  ટેકો.

 • 4

  કવિતાનું ધ્રુવપદ.

ગુજરાતી

માં ટકની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટક1ટુક2ટૂક3ટૂંક4ટૂંકું5ટૅંક6ટેક7ટંક8

ટંક8

પુંલિંગ

 • 1

  છાપ મારેલો સિક્કો; ટકો.

 • 2

  પૈસાભાર; ટાંક.

વિશેષણ

 • 1

  જુઓ ટૂંકું.

મૂળ

'ટોકણી'-ટોકવાની અસર

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ટૅન્ક; પોલાદી બખતરવાળું, યુદ્ધનું એક વાહન; રણગાડી.

મૂળ

इं.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પણ; નિશ્ચય.

 • 2

  શાખ; આબરૂ.

 • 3

  ટેકો.

 • 4

  કવિતાનું ધ્રુવપદ.

મૂળ

જુઓ ટેકવું; સર૰ हिं., म.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નક્કી વેળા-વખત (જેમ કે, ખાવાનો દોહવાનો).

મૂળ

सं.