ટુકડા ઉઘરાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટુકડા ઉઘરાવવા

  • 1

    ભીખ માગવી.