ટુકડો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટુકડો નાખવો

  • 1

    દયાદાનમાં ને તુચ્છકારથી આપવું.