ગુજરાતી

માં ટકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાર1ટુંકાર2ટંકાર3

ટકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    ટ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.

ગુજરાતી

માં ટકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાર1ટુંકાર2ટંકાર3

ટુંકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    તું કહીને બોલાવવું તે; તુંકારો.

ગુજરાતી

માં ટકારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાર1ટુંકાર2ટંકાર3

ટંકાર3

  • 1

    ધનુષ્યની પણછનો અવાજ.

મૂળ

सं.