ગુજરાતી

માં ટકાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવ1ટકાવું2ટૂંકાવું3ટંકાવું4

ટકાવ1

પુંલિંગ

 • 1

  ટકાઉપણું; મજબૂતાઈ; ટકવું તે.

ગુજરાતી

માં ટકાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવ1ટકાવું2ટૂંકાવું3ટંકાવું4

ટકાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ટકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ટકાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવ1ટકાવું2ટૂંકાવું3ટંકાવું4

ટૂંકાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ટૂંકું થવું.

મૂળ

ટૂંકું પરથી

ગુજરાતી

માં ટકાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટકાવ1ટકાવું2ટૂંકાવું3ટંકાવું4

ટંકાવું4

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ટાંકવું'નું કર્મણિ.