ટકા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકા કરવા

  • 1

    રોકડે વેચી સિક્કાનાણું ભેગું કરવું.