ટેકી લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેકી લાગવી

  • 1

    સારી અસર થવી.

  • 2

    સફળ થવું.