ટકોરખાનું બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકોરખાનું બેસાડવું

  • 1

    ચોઘડિયાં વગાડનારા રોકવા; ચોઘડિયાં વગડાવવાં.