ટકોરો મારી જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકોરો મારી જોવો

  • 1

    તપાસ માટે ઠોક મારી ખાતરી કરી જોવી.