ટકોરો મારે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકોરો મારે એવું

  • 1

    આંટે તેવું; ચડિયાતું.