ટક પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટક પડવું

  • 1

    બનવું.

ટૂંકું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટૂંકું પડવું

  • 1

    પૂરા માપનું ન હોવું; ખૂટવું; નાનું પડવું.