ટેક રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેક રહેવો

  • 1

    સંકલ્પ જળવાવો.

  • 2

    આબરૂ રહેવી.