ટેક રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેક રાખવી

  • 1

    નિશ્ચયને વળગી રહેવું; પણ પાળવું.

  • 2

    સામાની સાખ સંભાળવી કે બોલ રાખવો.