ટેંગરો ઊતરી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેંગરો ઊતરી જવો

  • 1

    શેખી ચાલી જવી; નામોશી લાગવી.