ટડડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટડડાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ખાલી ડંફાસ-દોરતોરનો દેખાવ; શેખી.