ટપાલ નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટપાલ નાંખવી

  • 1

    પત્રો ઇ૰ (ટપાલપેટીમાં) નાંખવું; તેને સ્થાને પહોંચાડવું.