ગુજરાતી

માં ટપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપાવું1ટૂંપાવું2ટંપાવું3

ટપાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ટપવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ટપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપાવું1ટૂંપાવું2ટંપાવું3

ટૂંપાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ટૂંપવું'નું કર્મણિ.

 • 2

  ગળે ભીંસાવું.

ગુજરાતી

માં ટપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપાવું1ટૂંપાવું2ટંપાવું3

ટંપાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ટાંપવું'નું કર્મણિ.