ગુજરાતી

માં ટપાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપાવવું1ટૂંપાવવું2ટંપાવવું3

ટપાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ટપવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ટપાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપાવવું1ટૂંપાવવું2ટંપાવવું3

ટૂંપાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ટૂંપવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ટપાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપાવવું1ટૂંપાવવું2ટંપાવવું3

ટંપાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ટાંપવું'નું પ્રેરક.