ટૂંપી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટૂંપી ખાવું

  • 1

    મહેણાં-ટોણાંથી ચૂંટી ખાવું.