ટૂંપી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટૂંપી નાખવું

  • 1

    મહેણાં-ટોણાંથી ચૂંટી ખાવું.