ગુજરાતી

માં ટબકલુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટબૂકલું1ટબકલું2ટબકલું3

ટબૂકલું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ટાઢોડું.

 • 2

  ટબૂકડું; ટપૂડું.

ગુજરાતી

માં ટબકલુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટબૂકલું1ટબકલું2ટબકલું3

ટબકલું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ટપકું.

 • 2

  ટપકલું; ટપકાંવાળું.

વિશેષણ

 • 1

  ટપકું.

 • 2

  ટપકલું; ટપકાંવાળું.

ગુજરાતી

માં ટબકલુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટબૂકલું1ટબકલું2ટબકલું3

ટબકલું3

વિશેષણ

 • 1

  ટપકાંવાળું.

મૂળ

'ટપકું' ઉપરથી