ગુજરાતી

માં ટૂરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટૂર1ટેર2ટ્રે3

ટૂર1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રવાસ; મુસાફરી (ટુકડીમાં, દા૰ત૰. વિદ્યાર્થીઓની).

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં ટૂરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટૂર1ટેર2ટ્રે3

ટેર2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચીસ; પોકાર.

મૂળ

हिं.

ગુજરાતી

માં ટૂરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટૂર1ટેર2ટ્રે3

ટ્રે3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્યાલારકાબી માટે મોટી તાસક કે તેવું (લાકડા ઇ૰નું) સાધન.

મૂળ

इं.